Tietosuojaseloste

Päivitetty 8.12.2017

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Verico Oy

Y-tunnus: 2642698-2

Postiosoite: Kallenkuja 7, 87250 KAJAANI

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Harri Karjalainen

Puhelin: 0500 680 513

Sähköposti: harri.karjalainen (at) verico.fi

3. Rekisterin nimi

Verico Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja peruste

Henkilötietoja käsitellään palveluiden tuottamiseen, kehittämiseen ja laskuttamiseen liittyen sekä muuhun  asiakassuhteen hoitamiseen liittyviin tehtäviin kuten tiedottamiseen ja markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

  • etu- ja sukunimi
  • työhön liittyvät yhteystiedot: osoite, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet
  • henkilön asema yrityksessä
  • postituslistojen ja uutiskirjeiden tilaustiedot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot puhelimitse, sähköpostitse, tapahtumissa tai muulla tavoin sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Verico Oy:n ulkopuolelle.

Tietoja voidaan käsitellä myös EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvalloissa sijaitsevissa IT-palveluissa, jotka noudattavat EU – U.S. Privacy Shield -sääntöjä.

8. Henkilötietojen poistaminen

Asiakasrekisterin henkilötiedot poistetaan kahden (2) vuoden kuluttua asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Markkinointirekisterin henkilötiedot poistetaan rekisteröidyn pyynnöstä.

9. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin tiedoilla ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne käsittelijät, joilla työnsä puolesta on oikeus ja tarve käsitellä henkilötietoja. Henkilöjen luottamuksellisesta käsittelystä on huolehdittu salassapitosopimuksin. Tietoja käsitellään tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja tarvittaessa oikaista virheellisesti tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää rekisterinpitäjää lähettämästä suoramarkkinointia käyttämällä suoramarkkinointiviestissä olevaa kielto toimintoa.

Jos rekisteröity haluaa poistaa tietonsa tai kieltää niiden käsittelyn, rekisteröity voi ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700, faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi